<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2387426601323219&ev=PageView&noscript=1" /> UA-26459329-1
free simple web templates

IGERIKETA ESKOLAR ETA FEDERATUA
NATACIÓN ESCOLAR Y FEDERADA

IGERIKETA ESKOLAR ETA FEDERATUA


Igeriketa Eskolar eta Federatua klubaren oinarria da eta bizitza osoko kirol ibilbide bat eskaintzen du, bai igeriketa arruntean bakarrik zein klubeko beste disziplinetara bidea zabalduz.

Igeriketa Eskolar zein Federatuan, haur eta gazteek igeriketaren oinarriak ikasi eta garatzen dituzte kirol honetan maisutza lortu arte, bakoitzari, bere neurrian, kirol ibilbidean aurrera egitea ahalbidetuz.

Klubaren disziplinen barruan oinarria izanik, erabateko lehentasuna du lehen urteetan (aurrebenjamin eta benjaminetan), etorkizunera begira uretako edozein disziplinaren oinarria baita.

NATACIÓN ESCOLAR Y FEDERADA


La Natación Escolar y Federada es la base del club y ofrece la posibilidad de tener toda una vida deportiva vinculada a la natación, sea solo en la natación convencional, sea creando las bases para las demás disciplinas existentes en el club.

En la Natación Escolar y Federada, los/las niños/as y jóvenes aprenden y desarrollan las bases de la natación hasta conseguir la maestría en este deporte, permitiendo a cada uno/a, progresar en su propia medida.

Siendo básico en la progresión de las disciplinas del club, tiene una prioridad absoluta en los primeros años (pre-benjamines y benjamines), ya que de cara a futuro, es la base de cualquier otra disciplina acuática.


... herria iturri, ehundaka igerilarik sortutako olatua...

GUNEAK - Centros

Mobirise

Lasarte-Oria

"Maialen Chourraut"
Beko Kale Bidea 3, 20160 Lasarte-Oria, Gipuzkoa
ORDUTEGIAK eta KUOTAK
HORARIOS y CUOTAS

Mobirise

Andoain

"Allurralde"
Sorabilla Auzoa 231, 20140 Andoain, Gipuzkoa
ORDUTEGIAK eta KUOTAK
HORARIOS y CUOTAS

LASARTE-ORIA

Ordutegiak eta kuotak-Horarios y cuotas

Jaiotze urtea-Año de nacimiento Kategoria-Categoría Asteko egunak-Días semanalesEgunak-Días Ordutegia-HorarioUrteko kuota-Cuota anual
2012Aurre-benjaminak
Pre-benjamines
2 egun-2 díasAsteartea eta Osteguna
Martes y Jueves
17:30-18:15342,00€ (6x57,00)
2011Benjaminak A
Benjamines A
2 egun-2 díasAstelehena eta Ostirala
Lunes y Viernes
17:30-18:30342,00€ (6x57,00)
2010Benjaminak A
Benjamines A
3 egun-3 díasAstelehena, Asteazkena eta Ostirala
Lunes, Miércoles y Viernes
17:30-18:30342,00€ (6x57,00)
2009Benjaminak B
Benjamines B
3 egun-3 díasAstelehena, Asteazkena eta Ostirala
Lunes, Miércoles y Viernes
18:30-19:30342,00€ (6x57,00)
2009
2008
2007 mutilak-chicos
Benjaminak B
Benjamines B
Alebinak-Alevines
4 egun-4 díasAstelehena, Asteazkena eta Ostirala
Lunes, Miércoles y Viernes

Asteartea-Martes
18:30-19:3018:15-19:15
390,00€ (6x65,00)
2008 neskak-chicas
2007 chicos-mutilak
Alebinak-Alevines5 egun-5 díasAstelehena, Asteazkena eta Ostirala
Lunes, Miércoles y Viernes

Asteartea eta Osteguna
Martes y Jueves
18:30-19:3018:15-19:15
390,00€ (6x65,00)
2007 neskak-chicas
2006 chicos-mutilak
Alebinak-Alevines5 egun-5 díasAstelehena, Asteazkena eta Ostirala
Lunes, Miércoles y Viernes

Asteartea eta Osteguna
Martes y Jueves
19:30-21:2019:15-21:20
444,00€ (6x74,00)
2006 eta aurreko neskak
2005 eta aurreko mutilak

Chicas 2006 y anteriores
Chicos 2005 y anteriores
Infantilak, juniorrak eta absolutuak


Infantiles, juniors y absolutos
6 egun-6 díasAstelehena, Asteazkena eta Ostirala
Lunes, Miércoles y Viernes

Asteartea eta Osteguna
Martes y Jueves

Larunbata-Sábado
19:30-21:20
19:15-21:20


9:30-11:30
444,00€ (6x74,00)
2006 eta aurreko neskak
2005 eta aurreko mutilak

Chicas 2006 y anteriores
Chicos 2005 y anteriores
Infantilak, juniorrak eta absolutuak


Infantiles, juniors y absolutos
6 egun-6 díasAstelehena, Asteazkena eta Ostirala
Lunes, Miércoles y Viernes

Asteartea eta Osteguna
Martes y Jueves

Larunbata-Sábado
19:30-21:20
19:15-21:20


9:30-11:30
444,00€ (6x74,00)

ANDOAIN

Ordutegiak eta kuotak-Horarios y cuotas

Jaiotze urtea-Año de nacimiento Kategoria-Categoría Asteko egunak-Días semanalesEgunak-Días Ordutegia-HorarioUrteko kuota-Cuota anual
2012 Lasarte-Orian
2012 en Lasarte-Oria
Aurre-benjaminak
Pre-benjaminek
2 egun-2 díasAsteartea eta Osteguna
Martes y Jueves
17:30-18:15342,00€ (6x57,00)
2011Benjaminak A
Benjamines A
2 egun-2 díasAsteartea eta Osteguna
Martes y Jueves
17:00-18:00342,00€ (6x57,00)
2010Benjaminak A
Benjamines A
2 egun-2 díasAsteartea eta Osteguna
Martes y Jueves
17:00-18:00342,00€ (6x57,00)
2009Benjaminak B
Benjamines B
3 egun-3 díasAstelehena, Asteazkena eta Ostirala
Lunes, Miércoles y Viernes
17:00-18:00342,00€ (6x57,00)
2008
2007 mutilak-chicos
Benjaminak B
Benjamines B
Alebinak-Alevines
3 egun-3 díasAstelehena, Asteazkena eta Ostirala
Lunes, Miércoles y Viernes
18:00-19:15342,00€ (6x57,00)
2006 mutilak-chicos
2007 neskak-chicas
Alebinak-Alevines5 egun-5 díasAstelehena, Asteartea, Asteazkena eta Osteguna
Lunes, Martes, Miércoles y Jueves

Ostirala-Viernes
20:30-21:30
19:30-21:00
390,00€ (6x65,00)
2006 eta aurreko neskak
2005 eta aurreko mutilak

Chicas 2006 y anteriores
Chicos 2005 y anteriores
Infantilak, juniorrak eta absolutuak


Infantiles, juniors y absolutos
5 egun-5 díasAstelehena, Asteartea, Asteazkena eta Osteguna
Lunes, Martes, Miércoles y Jueves

Ostirala-Viernes
20:30-21:30
19:30-21:00
390,00€ (6x65,00)
  1. TALDEAN FAMILIAKIDE BAT - UN FAMILIAR EN EL CLUB - Denboraldia hasi eta ondorengo hilabeteren batean hasiz gero aplikatzen diren kuotak - Cuotas que se aplican cuando se empieza en un mes posterior al inicio de la temporada. Ikusi taula osoa - Ver toda la tabla
  2. TALDEAN BI FAMILIAKIDE - DOS FAMILIARES EN EL CLUB - Denboraldia hasi eta ondorengo hilabeteren batean hasiz gero aplikatzen diren kuotak - Cuotas que se aplican cuando se empieza en un mes posterior al inicio de la temporada. Ikusi taula osoa - Ver toda la tabla
  3. TALDEAN HIRU FAMILIAKIDE - TRES FAMILIARES EN EL CLUB - Denboraldia hasi eta ondorengo hilabeteren batean hasiz gero aplikatzen diren kuotak - Cuotas que se aplican cuando se empieza en un mes posterior al inicio de la temporada. Ikusi taula osoa - Ver toda la tabla

HOBARIAK-Descuentos

KUOTA-Cuota
2 Familiakide taldean
2 Familiares en el club
3 Familiakide taldean
3 Familiares en el club
4 Familiakide taldean
4 Familiares en el club
DSBE
RGI
342,00€ (6x57,00)321,00€ (6x53,50)/pax321,00€ (6x53,50)/2pax
171,00€ (6x28,50/1pax
321,00€ (6x53,50)/2pax
171,00€ (6x28,50/1pax
4. dohan / 4º gratis
85,50€ (6x14,25)

390,00€ (6x65,00)369,00€ (6x61,50)/pax369,00€ (6x61,50)/2pax
195,00€ (6x32,50)/1pax
369,00€ (6x61,50)/2pax
195,00€ (6x32,50)/1pax
4. dohan / 4º gratis
97,50€ (6x16,25)
444,00€ (6x74,00)421,00€ (6x70,50)/pax421,00€ (6x70,50)/2pax
222,00€ (6x37,00)/1pax
421,00€ (6x70,50)/2pax
222,00€ (6x37,00)/1pax
4. dohan / 4º gratis
111,00€ (6x18,50)

ORDAINKETEN PERIODIZAZIOA
Periodización de los pagos

1

Urriak 1-5 Octubre

Helbideratutako lehen ordainketa
Primer pago domiciliado

2

Azaroak 1-5 Noviembre

Helbideratutako bigarren ordainketa
Segundo pago domiciliado

3

Abenduak 1-5 Diciembre

Helbideratutako hirugarren ordainketa
Tercer pago domiciliado

4

Urtarrilak 1-5 Enero

Helbideratutako laugarren ordainketa
Cuarto pago domiciliado

5

Otsailak 1-5 Febrero

Helbideratutako bosgarren ordainketa
Quinto pago domiciliado

6

Martxoak 1-5 Marzo

Helbideratutako azken ordainketa
Último pago domiciliado

OHIKO GALDERAK
Preguntas frecuentes

EZ.
Klubera haurrak 7 urterekin hasten dira eta nahiz eta batzuek aldez aurretik ikastaroak egin dituzten, klubeko lehen urtea da. Horregatik, haurrek ez dute inolako aurre baldintzarik bete behar, ez dakitenak pixkanaka gurekin ikasten hasiko dira.
· Klubeko lehen urtean hasten ez direnekin lehen kontaktu bat egiten dugu bere ahalmenak ezagutzeko eta horren arabera entrenamendu talde egoki bat proposatzeko.


NO.
Los niños llegan al club con 7 años y, aunque algunos hayan hecho previamente algunos cursillos, es el año de inicio del club. Por eso, los niños no tienen que cumplir ningún pre-requisito, los que no sepan, empezarán a aprender con nostros.
· Con quienes no empiezan el primer año del club hacemos un primer contacto para conocer sus capacidades y en función de ello proponer el grupo de entrenamiento más adecuado.

Haurren "lehiaketek" ikaskuntza eta formazio izaera dute eta nahiago izaten dugu "jardunaldi" hitza erabiltzea.
· Klubeko aurre-benjaminek ez dute jardunaldirik. Egiten duten bakarra ekaineko gure sarian erakustaldia da, aldi berean denboraldiari amaiera ematen diona.
· Haurrak jardunaldietan benjaminetan hasten dira, denboraldian zehar 5 jardunaldi eta 2 sari burutuz. Sari horietako bat gure taldeak antolatutakoa izango da, ekainean, eta denboraldiari amaiera ematen dio.

Las "competiciones" de los niños tienen carácter educador y formativo por lo que preferimos llamarlas "jornadas".
· Los pre-benjamines del club no tienen ninguna jornada. Estos niños solamente realizan una exhibición en el trofeo que nuestro club organiza en junio y que, al mismo tiempo, da fin a la temporada.
· Los niños se introducen en las jornadas a partir de benjamines, realizando durante la temporada 5 jornadas y 2 trofeos, uno de los cuales será el trofeo organizado por nuestro club en junio. Éste trofeo da fin a la temporada. 

Entrenamendurako:
· bainujantzia, betaurrekoak eta txanoa. Taldean lehen aldiz hasten diren haurrei lehen txanoa guk emango diegu.
Jardunaldietarako:
· taldeko sudadera, taldeko galtzak edo leggins-ak, igerilekurako taldeko kamixeta, igerilekurako taldeko galtza motzak, taldeko bainujantzia eta taldeko txanoa. Guzti hau online dendan eskuragarri dago.

Para entrenar:
· bañador, gafas y gorro. A quienes empiecen en el club por primera vez, el primer gorro se lo daremos nosotros.
Para las jornadas:
· sudadera del club, pantalón del club o leggins del club, camiseta de piscina del club, pantalón corto de piscina del club, bañador del club y gorro del club. Todo esto está disponible en nuestra tienda online.

Haurra jardunaldian eskatuko zaiona ondo burutzeko gai dela uste badugu, BAI.
· Jardunaldi hauen helburu nagusia umeen ikaskuntza da. Alde batetik, igeri egiteko moduaren eta arautegiaren ikaskuntza eta bestetik, lehiaketako egoeraren ezagutza eta funtzionamenduaren ikaskuntza.
· Ikaskuntza baldintzen baitan egiten diegu izenematea haurrei. Printzipioz, izen ematea denei egiten saiatzen gara, baina oraindik ere ikasi behar nabaria azaltzen duten haurrei, beraientzat gaindiezina gerta daitekeen egoera batean jartzea ekiditen dugu.
· Eskola Igeriketako araudiaren egokitzapena hemen ikusi dezakezu.
· Araudiaren laburpen taula hemen ikusi dezakezu.


Si vemos al niño o a la niña capaz de realizar aquello que se le pide en la jornada, SI.
· El objetivo principal de éstas jornadas es el aprendizaje. Por un lado, respecto a la forma de nado y a la normativa y reglamento y, por otro, en cuanto al conocimiento de la situación de competición y a su funcionamiento.
· Las inscripciones las haremos en base al aprendizaje. En principio, intentaremos inscribir a todos/as, pero si hubiese alguien con una manifiesta necesidad de seguir aprendiendo, no le haríamos la inscripción para evitar ponerle ante una situación que no pueda superar. 

· Puedes ver aquí la adaptación de la normativa en la Natación Escolar.
· Puedes ver aquí la tabla resumen.

BAI, noski.
Klubean eskola haurrekin egiten den kirola ESKOLA KIROLA DA eta haur hauek ESKOLA LIZENTZIA dute. Klubean egiten den jarduerak Eskola Kiroleko arautegia betetzen du Gipuzkoako Igeriketa Federaziotik ezartzen diren arautegien bitartez.
Klubean, kasu honetan "igeriketa eskola" gisa adierazten da.

SI, por supuesto.
El deporte que se realiza con niños y niñas en edad escolar ES DEPORTE ESCOLAR y los participantes tienen LICENCIA ESCOLAR. La actividad que se realiza en el club cumple con la normativa de Deporte Escolar de la DFG mediante las normativas que establece la Federación de Gipuzkoa de Natación.
En nuestro club, en éste caso, se expresa como "escuela de natación".

EZ.
Igeriketa ez dago futbola, saskibaloia, eskubaloia edo errugbia bezala erregulatua. Igeriketa bestelako jardueretan izena emateko derrigortasunik gabe egin daiteke. Baldintza bakarra hastapen urtea da, non lehen urtea aurre-benjaminetan izan daitekeela zehazten den.


NO.
La natación no está regularizada como el futbol, el baloncesto, el balonmano o el rugby. La natación se puede realizar sin ningún otro condicionante que la edad de inicio. La edad mas temprana de inicio se establece en categoría pre-benjamin.

ZALANTZAK ORAINDIK?
¿todavía tienes dudas?

Idatzi iezaguzu - escríbenos

ELKARBANATU! - ¡Comparte!

Helbidea - Dirección 
Beko Kale Bidea 1, 2. solairua
20160 Lasarte-Oria
Gipuzkoa, Euskal Herria

Kontaktua-Contacto
Email: info@buruntzaldeaikt.eus 
Telef./WhatsApp: 696 506 632

ALBISTEAK-NOTICIAS
Blog-a-Blog

Lege Oharra eta Pribatutasun Politika
Nota Legal y Política de Privacidad